Doel en grondslag

De Stichting Kringloop Waardevol is opgericht op 20 september 2021 door vijf bestuursleden, waarvan de akte is verleden bij notaris Mr. W.D. Bahlman te Voorthuizen. De feitelijke start van de Stichting is december 2021.

De kringloopwinkel heeft tot doel het inzamelen van middelen ten behoeve van het kerkverband der Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden, ten behoeve van zending en evangelisatie, bijbelverspreiding en hulpverlening en werkt derhalve voor het algemeen belang . De Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De kringloopwinkel valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Kringloop Waardevol gevestigd te Barneveld en heeft geen winstoogmerk.

Het inzamelen van middelen geschiedt door inname en verkoop van tweedehands goederen en kleding en ontvangst van giften. Periodiek, diverse malen per jaar, zullen vanuit de overtollige liquiditeiten bedragen worden overgemaakt. Hiervan gaat 60% naar de zending van de Gereformeerde Gemeenten en 40% naar Evangelisatie, Bijbelverspreiding, Hulpverlening Bijzondere Noden en Deputaatschap Israël. Jaarlijks zal verslag worden gedaan van de baten en lasten en van de vermogenspositie van de stichting per het einde van het kalenderjaar.

 

ANBI

De Stichting wordt aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Hieronder kunnen de jaarverslagen worden bekeken:

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2022-2023